Класифікація та кодування товарів поняття значення методи | AlkoNet.info

Головна » Кодування

Ротару :В 70 лет выгляжу на 45 благодаря простой методике...
Почему все аптеки молчат? Грибок ногтя боится как огня дешевого...
Алкоголику вместо кодирования подсыпьте незаметно 3-4 капли обычной…
Соломія Вітвіцька: живіт втягнувся за добу, вийшло 22 кг жиру! Їла це ...
Заросли папиллом на шее и в подмышках - признак наличия у вас...

Класифікація та кодування товарів поняття значення методи

Реферат: Класифікація і кодування товарів - Xreferat. com - Банк рефератів, творів, доповідей, курсових і дипломних робіт

Хабаровська Державна Академія Економіки і Права

Кафедра комерційної діяльності.

Тема: «Класифікація і кодування товарів»

Роботу виконала:

Хабаровськ-2003

АНОТАЦІЯ.

В даній роботі викладені основні питання класифікації та кодування товарів; розглянуті основні правила класифікації, структура коду в комерційній діяльності.

В роботі розглядається сутність класифікації та кодування товарів, описані структура і різновиди кодів, а також класифікатори їх категорій.

Обсяг курсової роботи складає 28 сторінок, в ній міститься 4 таблиці і 4 рисунка, а також практична частина. Робота виконана з використанням 5 літературних джерел.

ЗМІСТ.

Класифікація: поняття, методи, правила, види

 • Кодування товарів.

 • Класифікація товарів, що застосовується в маркетингу

  Класифікація товарів, що застосовується в міжнародній торгівлі

  Практична частина

  Вступ.

  Класифікація: поняття, методи, правила, види.

  Асортимент товарів, що випускаються промисловістю і надходять в торгівлю, налічує десятки тисяч найрізноманітніших видів і різновидів. З кожним роком кількість їх зростає: під впливом моди розширюється і оновлюється асортимент текстильних і одежно-взуттєвих товарів; з розвитком науки і техніки з'являються нові, досконаліші складно-технічні товари; нові види сировини і матеріалів створюються хімічною промисловістю.

  Систематизувати все різноманіття товарів допомагає наукова класифікація, яка постійно вдосконалюється. Класифікація має важливе значення в управлінні якістю і асортиментом товарів, так як сприяє систематизованому вивченню товарів, раціональної організації торгівлі, ефективному проведенню робіт з контролю якості, вивчення і формування структури асортименту. Крім цього, розподіл товарів на однорідні групи дозволяє:

  Виявити групові характеристики якості товарів, встановити

  Необхідну номенклатуру якості для кожної групи товарів,

  Сформулювати загальні вимоги до них, розробити загальні методи їх випробування, раціонально організувати приймання та контроль їх якості;

  Організувати раціональний облік товару по групах;

  Організувати раціональне зберігання товарів, виходячи з їхніх спільних

  Властивостей.

  Класифікація походить від слова «класифікувати», тобто поділ безлічі об'єктів на підмножини за подібністю чи розбіжності у відповідності з прийнятими методами.

  В результаті розподілу безлічі на підмножини створюються класифікаційні угруповання, які можуть мати спільні та відмінні ознаки, можуть бути як взаємозалежними, так і незалежними.

  Сукупність прийомів поділу безлічі об'єктів, підхід до їх поділу на підмножини, називають методом класифікації.

  Розрізняють два методи класифікації: ієрархічний та Фасетноє.

  Ієрархічний метод класифікації передбачає послідовне поділ заданої множини об'єктів (товарів) на підлеглі класифікаційні підмножини (угруповання).

  Ієрархічний метод класифікації має кілька ступенів класифікації, число яких дорівнює кількості використаних ознак спільності об'єктів.

  Ступінь класифікації - це етап поділу множини на складові його частини за однією з ознак.

  Кількість ступенів класифікації, тобто кількість використаних ознак, визначають глибину класифікації.

  Поділ безлічі об'єктів на підмножини тільки за однією ознакою називається угрупованням, яка застосовується для виділення асортиментних груп.

  Фасетний метод класифікації передбачає паралельне поділ безлічі об'єктів за однією ознакою на окремі, незалежні один від одного підрозділу (угруповання) - фасети.

  Окремі фасети не залежить і не підкоряються один одному, як в ієрархічній системі, але вони пов'язані тим, що відносяться до одного і того ж безлічі, і кожен характеризує одну із сторін розподіляється безлічі. Таким чином, Фасетноє метод класифікації дозволяє отримати систему окремих (які не підпорядковуються один одному) угруповань. Фасетний метод класифікації відрізняється великою гнучкістю і зручністю використання, дозволяє в кожному окремому випадку обмежувати підрозділ безлічі товарів кількома фасетами, що представляють інтерес в даному випадку.

  Кожен метод класифікації поряд з достоїнствами має недоліки. Так, до недоліків ієрархічного методу можна віднести його надмірну громіздкість, високі витрати, іноді не обгрунтовані, труднощі застосування. Недоліком фасетного методу є неможливість виділення спільності та відмінності між об'єктами в різних класифікаційних угрупованнях.

  Існують правила класифікації, які призначені для вибору різновидів методу і ознак, за якими здійснюється розподіл безлічі на підмножини. Так правила ієрархічного методу класифікації такі:

  Розподіл безлічі слід починати з найбільш загальних ознак;

  На кожному ступені класифікації можна використовувати тільки одна ознака, який має принципове значення для цього етапу;

  Поділ об'єктів повинно здійснюватися послідовно: від більшого до меншого, від загального до приватного;

  Правила класифікації, розроблені в ієрархічному методі, справедливі і для фасетного методу. Розглянуті ієрархічний і Фасетноє методи класифікації можуть застосовуватися як незалежно один від одного, так і спільно.

  Залежно від мети, яку переслідують при класифікації, вони поділяються на такі класифікації:

  Навчальні;

  Галузеві;

  Економіко-статистичні;

  Класифікації продукції. Види класифікації розробляються для вирішення завдань планування та обліку продукції, що випускається, полегшення управління народним господарством на різних рівнях управління.

  Кодування товарів.

  Кодування - це впорядкована освіту умовного позначення (коду) і присвоєння його об'єктів класифікації, а так само класифікаційними угрупованнями.

  Код - це знак або сукупність знаків, використовуваних для позначення об'єкта класифікації і класифікаційної угруповання.

  Мета кодування - систематизація об'єктів шляхом їх ідентифікації і присвоєння умовного позначення (коду) за яким можна знайти і розпізнати будь-який об'єкт серед безлічі інших.

  Значимість кодування зросла в останні десятиліття в зв'язку з впровадженням ЕОМ. Кодування полегшує обробку техніко-економічної інформації за допомогою ЕОМ.

  Код повинен мати певну структуру побудови.

  Структура коду складається з наступних елементів:

  Алфавіт коду - це система знаків, прийнятих для освіти коду; найбільш часто використовується цифровий, літерний, буквено-цифровий і штриховий алфавіти коду;

  Підстава коду - це число знаків в алфавіті коду;

  Розряд коду - це позиція знака в коді;

  Довжина коду - характеризується числом знаків в коді без врахування пробілів.

  При кодуванні продукції воліють код десятирозрядний цифровий. Застосовуваний в ОПК код зручний для машинної обробки інформації.

  Для освіти коду застосовують реєстраційну і класифікаційну системи.

  Реєстраційної кодування здійснюється порядковим номером з послідовною порядкової реєстрацією об'єктів класифікації. Кодової позначення в цьому випадку представляє собою числа натурального ряду.

  Класифікаційна система кодування застосовується з урахуванням особливостей класифікації об'єктів. За цією системою кодування кожен знак коду позначає класифікаційну угруповання. При цьому використовуються послідовний і паралельний методи кодування відповідно методам класифікації об'єктів. Послідовний метод кодування застосовують для об'єктів, розділених за ієрархічним методом. При цьому в кодовому позначенні послідовно вказуються ознаки класифікації. Кодове позначення нижчої угруповання утворюється додаванням відповідної кількості розрядів (знаків) до кодовому позначенню вищестоящої угруповання. За цією ознакою утворюються коди ОКП.

  Нижче наводиться приклад утворення коду послідовним методом кодування по класифікаційної частини ОКП (К-ОКП)

  35 - продукція кабельна

  35 8 - кабелі, дроти, шнури міжгалузевого і галузевого призначення.

  35 82 - проведення монтажні

  35 82 1 - з мідною жилою

  35 82 12 - з ПВХ ізоляцією

  Паралельний метод кодування застосовується при використанні фасетного методу класифікації об'єктів. Прикладом може служити розподіл продукції на підвиди в асортиментній частини ОКП (А-ОКП).

  Штрихове кодування товарів.

  Штрихове кодування відповідає сучасним нормам торгівлі та зовнішньо торгівельного обміну. Основним об'єктом штрихового кодування є товар, який характеризується певними ціною, розміром, масою, кольором, якістю. Штриховий код наноситься на транспортну або споживчу упаковку багатьох імпортних і вітчизняних товарів друкарським способом або шляхом приклеювання етикетки або ярлика. Згідно з вимогами проведення зовнішньоторговельних операцій наявність штрихового коду на упаковці товару є обов'язковою умовою його експорту. Відсутність штрихового кодування негативно впливає на конкурентоспроможність товарів. Значимість штрихового кодування пояснюється тим, що воно має ряд функцій:

  Автоматизована ідентифікація товарів за допомогою машинозчитувальних пристроїв;

  Автоматизовані облік і контроль товарних запасів;

  Оперативне управління процесом руху товару, відвантаженням, транспортуванням, складуванням товарів;

  Інформаційне забезпечення маркетингових досліджень.

  Впровадження штрихового кодування пов'язано з розвитком інформаційної технології, широким впровадженням ЕОМ у виробництво і торгівлю. В результаті цього з'явилася можливість спростити документальне оформлення товарів на різних етапах.

  Штриховий код складається з почергових темних (штрихів) і світлих (пропусків) смуг різної ширини. Розміри смуг стандартизовані. Штрих-коди призначені для зчитування спеціальними оптичними пристроями - сканерами. Сканери декорують штрихи в цифри через мікропроцесори і вводять інформацію про товар в комп'ютер.

  Штрих-коди поділяються на види: єврейський - EAN і американський - * PC . Серед кількох десятків схем кодування, прийнятих вживання міжнародними організаціями та мають власне найменування, коди EAN / * PC є найбільш поширеними.

  Коди EAN поділяють на три типи EAN-8; EAN-13 і ITF-14 (тільки для транспортної тари). Структура штрихових кодів різних типів представлена ​​в табл. 1.

  Таблиця 1.

  Xreferat. com

  Тема № 1: Основні поняття в області класифікації і кодування - Студопедія

  Класифікація (від лат. Сlassic - розряд, facere - розкладати) - це послідовний розподіл множини об'єктів на певні підмножини. Утвориться при цьому систему називають класифікацією.

  Класифікація товарів дозволяє:

  - Виявляти узагальнюючі характеристики якості товарів;

  - Вивчати структуру асортименту товарів, організовувати раціональний облік товарів;

  - Правильно проводити економічні операції з товарами (обчислення мит і т. Д.);

  - Вести автоматизований облік товарів.

  Об'єктом класифікації називається елемент классифицируемого безлічі.

  Ознака класифікації - це властивість або характеристика об'єкта, за яким здійснюється класифікація.

  Один з найважливіших питань класифікації - правильний вибір ознаки, за яким той чи інший товар буде віднесений до певної угрупованню.

  Основними ознаками класифікації товарів є:

  - Єдність технологічних процесів виробництва;

  - Напрямок або мета використання товарів;

  - Фізико-хімічні властивості.

  Глибина класифікації - це число ступенів класифікації, яке залежить від ступеня конкретизації угруповань і числа ознак, необхідних для вирішення конкретних завдань.

  Класифікаційне угруповання - підмножина об'єктів, отримане в результаті класифікації. Чим більше класифікаційних угруповань, тим складніше класифікація.

  Розрізняють три методи класифікації: ієрархічний, Фасетноє і змішаний.

  Ієрархічний метод (рис. 1.1) передбачає послідовне поділ безлічі об'єктів на підлеглі класифікаційні угруповання (підмножини). На малюнку представлена ​​схема ієрархічного методу класифікації виноградних вин.

  Мал. 1.1. Ієрархічний метод класифікації (на прикладі виноградних вин)

  При ієрархічній класифікації розподіл об'єктів проводиться від більш загального ознаки до менш загального і кожна наступна ланка конкретизує ознака вищого звена.

  Основна перевага ієрархічної класифікації полягає в її великої інформаційної ємності, легкості і звичності застосування. Недоліком же є слабка гнучкість структури і заздалегідь встановлений порядок ступенів розподілу, який не допускає при відсутності резервної ємності введення нових об'єктів і ознак.

  Кількість ознак і ступенів визначає глибину класифікації. Глибина класифікації теоретично може бути нескінченна, але на практиці така класифікація дуже складна, тому якщо потрібно збільшити число ознак, то застосовують Фасетноє метод класифікації.

  Фасетний метод класифікації - це паралельний поділ множини об'єктів на незалежні класифікаційні угруповання (фасети). Особливість фасетної класифікації полягає в тому, що окремі фасети не залежить і не підкоряються один одному; кожен фасет, ставлячись до одного й того ж безлічі, характеризує тільки одну зі сторін цього безлічі. Класифікаційні угруповання при фасетної класифікації утворюються з об'єктів, взятих з відповідних фасетів (рис. 1.2).

  Мал. 1.2. Фасетний метод класифікації (на прикладі тканин)

  Перевагою фасетной класифікації є гнучкість структури, так як зміни в будь-якому з фасетів не впливають на інші. Недоліком фасетної класифікації є недостатньо повне використання місткості, незвичність застосування, а також складність використання цього методу для ручної обробки інформації.

  Кожен з методів класифікації має свої недоліки і переваги, тому в ряді випадків використовують відразу обидва методи (змішаний метод).

  Кодування товарів - це утворення і присвоєння коду класифікаційного угруповання і / або об'єкту класифікації.

  Код - це знак або сукупність знаків, застосовуваних для позначення класифікаційної угруповання і / або об'єкта класифікації.

  Метою кодування є систематизація об'єктів шляхом їх ідентифікації, ранжирування і присвоєння умовного позначення (коду), за яким можна знайти і розпізнати будь-який об'єкт серед безлічі інших.

  Існує чотири методи кодування: порядковий, серійно-порядковий, паралельний і послідовний.

  Порядковий метод полягає в тому, що освіта і присвоєння коду здійснюється з чисел натурального ряду.

  Серійно-порядковий метод полягає в тому, що освіта і присвоєння коду проводиться з чисел натурального ряду із закріпленням окремих серій і діапазонів цих чисел за об'єктами класифікації з певними ознаками.

  Послідовний метод передбачає утворення і присвоєння коду класифікаційного угруповання і / або об'єкту класифікації з використанням кодів послідовно розташованих підлеглих угруповань, отриманих при ієрархічному методі класифікації.

  Паралельний метод полягає в тому, що освіта і присвоєння коду класифікаційного угруповання і / або об'єкту класифікації відбувається з використанням кодів незалежних угруповань, отриманих при фасетном методі класифікації.

  Сукупність правил і методів кодування класифікаційних угруповань і об'єктів класифікації заданої множини називається системою кодування.

  Класифікатор - це систематизований перелік об'єктів, що класифікуються, що дозволяє знаходити місце кожному об'єкту і після цього привласнювати йому певну умовну позначку (код).

  Структура класифікатора характеризується позиціями і ємністю. Позиція класифікатора - це найменування і код класифікаційної угруповання або об'єкта класифікації. Ємність класифікатора - це найбільше число позицій, яке може містити класифікатор.

  Категорія класифікатора - ознака, що вказує на приналежність класифікатора до певної групи в залежності від рівня його затвердження і сфери застосування. Класифікатори бувають: загальноросійські; галузеві; класифікатори підприємства.

  Номенклатура - це система назв, термінів, що вживаються в будь-якій галузі науки, техніки, практичної діяльності. Товарна номенклатура - це класифікатор товарів.

  Тема № 2: Гармонизированная система опису і кодування товарів - міжнародна основа ТН ЗЕД

  Гармонізована система опису і кодування товарів (Нarmonized commodity description and coding system) була розроблена під егідою Ради митного співробітництва.

  ГС - це деталізований і уніфікований зовнішньоторговельний класифікатор, який забезпечує збір, порівнянність і аналіз статистичних даних міжнародної торгівлі.

  Гармонізована система розроблялася на основі діючих в торгівлі міжнародних, регіональних і національних класифікаційних систем, номенклатур та тарифів.

  Початковим наміром Ради було введення Конвенції по ГС в дію з 1 січня 1985 року проте різні затримки адміністративного характеру і переговори спричинили за собою зміну запланованої дати, і новий термін введення Конвенції було встановлено на 1 січня 1988 р

  В даний час до Конвенції приєдналося вже понад 100 країн, митних та економічних союзів. СРСР вступив до Конвенції 12 серпня 1988 Постановою Ради Міністрів СРСР № 1004 «Про введення в СРСР Гармонізованої системи опису та кодування товарів».

  Міжнародна конвенція про Гармонізовану систему опису та кодування товарів складається з 20 статей.

  У Преамбулі Конвенції обгрунтовуються причини, що спонукали створити цю Конвенцію, серед них:

  - Сприяння міжнародній торгівлі;

  - Спрощення збору, зіставлення та аналізу статистичних даних;

  - Вкрай мала ступінь деталізації класифікацій, що відповідає вимогам митних органів, а також вимогам, що пред'являються до статистики з боку урядів і торгових кіл;

  - Збереження взаємозв'язку ГС і СМТК і ін.

  У статті 1 даються основні визначення, використовувані в Конвенції, в тому числі:

  - Гармонізована система опису та кодування товарів - це номенклатура, що включає в себе товарні позиції, підпозиції і що відносяться до них цифрові коди, примітки до розділів, груп і товарних, а також основні правила класифікації для тлумачення Гармонізованої системи;

  - Номенклатура митних тарифів - номенклатура, розроблена відповідно до законодавства Договірної Сторони для справляння митних зборів при імпорті товарів;

  - Статистичні номенклатури - номенклатури товарів, розроблені Договірною Стороною для збору статистичних даних з експорту та імпорту товарів;

  - Єдина митно-статистична номенклатура - номенклатура, яка об'єднує номенклатуру митних тарифів і статистичну номенклатуру, яку за законодавством Договірних Сторін вимагає використовувати при декларуванні товарів при імпорті, і ін.

  Спостерігає і веде ГС Комітет з Гармонізованої системи, який складається з представників кожної Договірної Сторони.

  Комітет з ГС здійснює такі функції:

  - Пропонує поправки до Конвенції;

  - Становить пояснення, принципи класифікації та інші рекомендації, що стосуються тлумачення ГС;

  - Розробляє рекомендації для однакового тлумачення і застосування ГС;

  - Зіставляє і поширює інформацію, що відноситься до застосування ГС;

  - Надає відомості та рекомендації з усіх питань, що належать до класифікації товарів в ГС, і т. Д.

  Загальне керівництво Конвенцією здійснює Рада митного співробітництва, він також розглядає пропозиції про поправки до Конвенції, розроблені Комітетом з ГС, і рекомендує їх Договірних Сторін.

  Договірними Сторонами Конвенції можуть стати: держави - члени Ради митного співробітництва; митні чи економічні союзи; будь-яка держава, якому направляється Генеральним секретарем запрошення за вказівкою Ради.

  Договірні Сторони зобов'язані:

  - Використовувати всі товарні позиції та підпозиції ГС, а також належні до них цифрові коди без будь-яких доповнень або змін;

  - Застосовувати основні правила класифікації, а також всі примітки до розділів, груп і товарних і не змінювати зміст розділів, груп, товарних позицій і підпозицій ГС;

  - Дотримуватися порядку кодування, прийнятий в Гармонізовану систему;

  - Публікувати свої статистичні дані відповідно до шестизначним кодом ГС.

  Договірні Сторони дозволяється створювати в своїй номенклатурі митних тарифів або статистичній номенклатурі підрозділи для класифікації товарів за більшою кількістю знаків, ніж в ГС, за умови, що ці підрозділи будуть додані і кодовані понад шестизначного цифрового коду.

  Відповідно до Конвенції Договірні Сторони не беруть на себе жодних зобов'язань в тому, що стосується ставок митних зборів.

  Конвенція є безстроковою. Однак будь-яка Договірна Сторона може відмовитися від неї, і денонсація набирає чинності через рік після отримання Генеральним секретарем повідомлення про денонсацію, якщо в ньому не вказано пізніший термін.

  ГС - це номенклатура, яка містить в собі товарні позиції, підпозиції і що відносяться до них цифрові коди, примітки до розділів, груп і товарних, а також основні правила класифікації для тлумачення ГС.

  Таким чином, ГС включає наступні елементи:

  - Основні правила інтерпретації;

  - Примітки до розділів, груп, позицій, підпозицій;

  - Номенклатуру ГС (НГС).

  Оскільки Основні правила і Примітки є невід'ємною частиною ГС, вони мають таку ж юридичну силу, як і сама номенклатурна частина.

  Номенклатура ГС складається з 21 розділу, 99 груп (96 діючих груп і 3 резервних). При побудові НГС використаний в основному ієрархічний метод класифікації, хоча деякі позиції побудовані на фасетном методі, а кодування проводиться послідовним методом.

  Основу класифікації товарів по всіх майданчиках становить сукупність різних ознак, основними з яких є:

  - Походження;

  - хімічний склад;

  - Вид матеріалу, з якого виготовлений товар.

  У Гармонізовану систему для позначення розділів і підгруп використовують римські цифри, а для позначення груп, товарних позицій і підпозицій - арабські цифри. Для позначення товару в НГС використовується шестизначний код (рис. 2.1):

  Мал. 2.1. Схема зображення коду позначення товару в НГС

  Велике значення при класифікації товарів мають примітки і виключення до розділів, груп, позицій, підпозицій. Вони допомагають встановити правильний код товару.

  Номенклатура влаштована таким чином, що в неї включаються всі товари, що знаходяться в торговельному обороті.

  Тема № 3: Товарна номенклатура зовнішньоекономічної діяльності: призначення, сфера застосування, структура і зміст

  ТН ЗЕД - це систематизований перелік товарів, що включає найменування товарів, їх кодове позначення, одиниці вимірювання кількості товарів, а також Примітки та Основні правила інтерпретації.

  Після вивчення практики застосування ГС в 1990 р в СРСР була створена і опублікована «Товарна номенклатура зовнішньоекономічної діяльності СРСР».

  В даний час існують наступні редакції ТН ЗЕД:

  - ТН ЗЕД Росії (остання редакція - 2007);

  - ТН ЗЕД СНД;

  - ТН ЗЕД ЄврАзЕС.

  Розглядаючи ТН ЗЕД СНД, не можна не згадати, що в її основу покладена також і Комбінована тарифно-статистична номенклатура країн ЄС (КН ЄС).

  КН ЄС була побудована на основі ГС і використовується в межах Євросоюзу для цілей зовнішньої торгівлі. Код КН ЄС представлений нижче (рис. 3.1):

  Мал. 3.1. Схема зображення коду позначення товару в КН ЄС

  ТН ЗЕД СНД має дев'ять знаків кодового позначення, т. Е. Основа (ГС і КН ЄС) доповнена дев'ятим знаком для виділення в номенклатурі традиційних товарів, що звертаються в країнах СНД.

  Митним кодексом РФ визначається, що ТН ЗЕД Росії затверджується Урядом РФ, виходячи з прийнятих в міжнародній практиці систем класифікації товарів.

  Товарна номенклатура ЗЕД ЄврАзЕС була введена 8 травня 2002 року постановою Уряду РФ № 298 «Про підписання Угоди про загальну Товарній номенклатурі зовнішньоекономічної діяльності держав - членів Євразійського економічного співтовариства». Код складається з десяти знаків і повністю відповідає коду в ТН ЗЕД Росії.

  ТН ЗЕД застосовується для здійснення заходів митно-тарифного і нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності, а також для ведення митної статистики. Товари при їх декларуванні підлягають класифікації за ТН ЗЕД.

  ТН ЗЕД затверджується Урядом РФ, виходячи з прийнятих в міжнародній практиці систем класифікації товарів.

  Застосування ТН ЗЕД Росії дозволяє вирішувати такі питання:

  - Про законність переміщення товарів через митний кордон;

  - Про застосування обмежень на ввіз і вивіз товарів;

  - Про сплату митних платежів і про ризик їх заниження або несплати;

  - Про необхідність обов'язкового письмового декларування та т. Д.

  Об'єктами класифікації в ТН ЗЕД Росії є товари, що переміщуються через митний кордон РФ.

  Мета застосування ТН ЗЕД - класифікація і кодування товарів, пропонованих до митного оформлення.

  Структура ТН ЗЕД Росії включає наступні елементи:

  - Основні правила інтерпретації;

  - Примітки до розділів, групами, товарними позиціями, товарних і додаткові примітки до товарної позиції:;

  - Номенклатуру, що складається з товарних позицій, підпозицій та товарних категорій та належних до них цифрових кодах і включає додаткові одиниці виміру.

  Номенклатура являє собою перелік найменувань товарів з описом їх ознак, кодове позначення і додаткові одиниці виміру; в ній використовується переважно ієрархічний метод класифікації і тільки на рівні деяких товарних позицій - Фасетноє.

  Кодування товарів в ТН ЗЕД Росії проводиться послідовним методом (рис. 3.2, 3.3).

  Мал. 3.2. Історична схема коду ТН ЗЕД

  Мал. 3.3. Структурна схема коду ТН ЗЕД Росії

  Перші шість знаків коду ТН ЗЕД Росії не підлягають зміні, так як вони закріплені в ГС, дев'ятий знак можна змінювати при створенні деталізації товарів на рівні СНД, а десятий знак - на рівні Росії.

  ТН ЗЕД Росії складається з 21 розділу і 99 груп, три з яких (77, 98, 99) зарезервовані на майбутнє.

  У деяких товарних позиціях, субпозиціях і підкатегоріях використовуються додаткові рівні деталізації, для яких не передбачено цифровий код. У разі виділення у цій Класифікації бескодових позицій товар класифікується з урахуванням опису цих позицій.

  При формуванні розділів використовуються наступні ознаки:

  - Походження;

  - Приналежність до певної галузі промисловості;

  - функціональне призначення;

  При побудові груп в якості класифікаційних ознак враховуються:

  - функціональне призначення;

  Studopedia. ru

  Класифікація та кодування товарів - NewReferat. com

  4.2 Класифікація товарів, що застосовується в маркетингу

  4.3 Класифікація товарів, що застосовується в міжнародній торгівлі

  Практична частина

  Вступ.

  1. Класифікація: поняття, методи, правила, види.

  Асортимент товарів, що випускаються промисловістю і надходять в торгівлю, налічує десятки тисяч найрізноманітніших видів і різновидів. З кожним роком кількість їх зростає: під впливом моди розширюється і оновлюється асортимент текстильних і одежно-взуттєвих товарів; з розвитком науки і техніки з'являються нові, досконаліші складно-технічні товари; нові види сировини і матеріалів створюються хімічною промисловістю.

  Систематизувати все різноманіття товарів допомагає наукова класифікація, яка постійно вдосконалюється. Класифікація має важливе значення в управлінні якістю і асортиментом товарів, так як сприяє систематизованому вивченню товарів, раціональної організації торгівлі, ефективному проведенню робіт з контролю якості, вивчення і формування структури асортименту. Крім цього, розподіл товарів на однорідні групи дозволяє:

  - Виявити групові характеристики якості товарів, встановити

  Необхідну номенклатуру якості для кожної групи товарів,

  Сформулювати загальні вимоги до них, розробити загальні методи їх випробування, раціонально організувати приймання та контроль їх якості;

  - Організувати раціональний облік товару по групах;

  - Організувати раціональне зберігання товарів, виходячи з їхніх спільних

  Властивостей.

  Класифікація походить від слова «класифікувати», тобто поділ безлічі об'єктів на підмножини за подібністю чи розбіжності у відповідності з прийнятими методами.

  В результаті розподілу безлічі на підмножини створюються класифікаційні угруповання, які можуть мати спільні та відмінні ознаки, можуть бути як взаємозалежними, так і незалежними.

  Сукупність прийомів поділу безлічі об'єктів, підхід до їх поділу на підмножини, називають методом класифікації.

  Розрізняють два методи класифікації: ієрархічний та Фасетноє.

  Ієрархічний метод класифікації передбачає послідовне поділ заданої множини об'єктів (товарів) на підлеглі класифікаційні підмножини (угруповання).

  Ієрархічний метод класифікації має кілька ступенів класифікації, число яких дорівнює кількості використаних ознак спільності об'єктів.

  Ступінь класифікації - це етап поділу множини на складові його частини за однією з ознак.

  Кількість ступенів класифікації, тобто кількість використаних ознак, визначають глибину класифікації.

  Поділ безлічі об'єктів на підмножини тільки за однією ознакою називається угрупованням, яка застосовується для виділення асортиментних груп.

  Фасетний метод класифікації передбачає паралельне поділ безлічі об'єктів за однією ознакою на окремі, незалежні один від одного підрозділу (угруповання) - фасети.

  Окремі фасети не залежить і не підкоряються один одному, як в ієрархічній системі, але вони пов'язані тим, що відносяться до одного і того ж безлічі, і кожен характеризує одну із сторін розподіляється безлічі. Таким чином, Фасетноє метод класифікації дозволяє отримати систему окремих (які не підпорядковуються один одному) угруповань. Фасетний метод класифікації відрізняється великою гнучкістю і зручністю використання, дозволяє в кожному окремому випадку обмежувати підрозділ безлічі товарів кількома фасетами, що представляють інтерес в даному випадку.

  Кожен метод класифікації поряд з достоїнствами має недоліки. Так, до недоліків ієрархічного методу можна віднести його надмірну громіздкість, високі витрати, іноді не обгрунтовані, труднощі застосування. Недоліком фасетного методу є неможливість виділення спільності та відмінності між об'єктами в різних класифікаційних угрупованнях.

  Існують правила класифікації, які призначені для вибору різновидів методу і ознак, за якими здійснюється розподіл безлічі на підмножини. Так правила ієрархічного методу класифікації такі:

  - Розподіл безлічі слід починати з найбільш загальних ознак;

  - На кожному ступені класифікації можна використовувати тільки одна ознака, який має принципове значення для цього етапу;

  - Поділ об'єктів повинно здійснюватися послідовно: від більшого до меншого, від загального до приватного;

  Правила класифікації, розроблені в ієрархічному методі, справедливі і для фасетного методу. Розглянуті ієрархічний і Фасетноє методи класифікації можуть застосовуватися як незалежно один від одного, так і спільно.

  Залежно від мети, яку переслідують при класифікації, вони поділяються на такі класифікації:

  - Навчальні;

  - Галузеві;

  - Економіко-статистичні;

  Класифікації продукції. Види класифікації розробляються для вирішення завдань планування та обліку продукції, що випускається, полегшення управління народним господарством на різних рівнях управління.

  2. Кодування товарів.

  Кодування - це впорядкована освіту умовного позначення (коду) і присвоєння його об'єктів класифікації, а так само класифікаційними угрупованнями.

  Код - це знак або сукупність знаків, використовуваних для позначення об'єкта класифікації і класифікаційної угруповання.

  Мета кодування - систематизація об'єктів шляхом їх ідентифікації і присвоєння умовного позначення (коду) за яким можна знайти і розпізнати будь-який об'єкт серед безлічі інших.

  Значимість кодування зросла в останні десятиліття в зв'язку з впровадженням ЕОМ. Кодування полегшує обробку техніко-економічної інформації за допомогою ЕОМ.

  Newreferat. com

  Ротару :В 70 лет выгляжу на 45 благодаря простой методике...
  Почему все аптеки молчат? Грибок ногтя боится как огня дешевого...
  Алкоголику вместо кодирования подсыпьте незаметно 3-4 капли обычной…
  Соломія Вітвіцька: живіт втягнувся за добу, вийшло 22 кг жиру! Їла це ...
  Заросли папиллом на шее и в подмышках - признак наличия у вас...

  Вернуться назад