План роботи комісії по боротьбі з пияцтвом | AlkoNet.info

Головна » інше

Ротару :В 70 лет выгляжу на 45 благодаря простой методике...
Почему все аптеки молчат? Грибок ногтя боится как огня дешевого...
Алкоголику вместо кодирования подсыпьте незаметно 3-4 капли обычной…
Соломія Вітвіцька: живіт втягнувся за добу, вийшло 22 кг жиру! Їла це ...
Заросли папиллом на шее и в подмышках - признак наличия у вас...

План роботи комісії по боротьбі з пияцтвом

Про затвердження Положення про комісії по боротьбі з пияцтвом, утворених на підприємствах, в установах, організаціях та їхніх...

Відповідно до Указу Президії Верховної Ради Української РСР від 16 травня 1985 року "Про заходи щодо посилення боротьби проти пияцтва і алкоголізму, викорінення самогоноваріння" Президія Верховної Ради Української РСР постановляє:

Затвердити Положення про комісії по боротьбі з пияцтвом, утворених на підприємствах, в установах, організаціях та їх структурних підрозділах.

Затверджено Верховної Ради Української РСР від 1 жовтня 1985 року

Bestpravo. ru

Новини

Комісія по боротьбі з пияцтвом

Для попередження і подолання пияцтва, збереження і поліпшення здоров'я, створення ефективної системи профілактики пияцтва та алкоголізму в КЖРЕУП «Залізничне» наказом по підприємству створена комісія по боротьбі з пияцтвом і алкоголізмом.

В роботі засідання комісії по боротьбі з пияцтвом, алкоголізмом і наркоманією бере участь представники правоохоронних органів та керівники структурних підрозділів, в яких працюють порушники. На засіданнях комісії заслуховуються звіти керівників структурних підрозділів про проведену роботу по боротьбі з пияцтвом і алкоголізмом. Згідно з Декретом Президента Республіки Білорусь від 24.11.206г. №18 «Про додаткові заходи щодо державного захисту дітей у неблагополучних сім'ях» ведеться облік осіб, зобов'язаних відшкодовувати витрати по утриманню дітей, з якими також проводиться систематична виховна робота.

6 лютого відбулося перше у 2013 році засідання комісії по боротьбі з пияцтвом, алкоголізмом і наркоманією на якому були розглянуті факти неодноразових прогулів і появи на робочому місці в нетверезому стані, а саме: Бетані Б. Б., Карпович О. Є., Іванова Е. В., Амельченко Н. І., Шефер Т. Х., Велідовой І. М.. за результатами комісії, вищевказані працівники взяті під особливий контроль керівників підрозділів і комісії по боротьбі з пияцтвом і алкоголізмом.

Інформація надана КЖРЕУП "Залізничне"

Arw. gov. by

Про затвердження Положення про комісії по боротьбі з пияцтвом, утворених на підприємствах, в установах, організаціях...

Зміст

Відповідно до Указу Президії Верховної Ради Української РСР від 20 травня 1985 року "Про заходи щодо посилення боротьби проти пияцтва і алкоголізму, викорінення самогоноваріння" Президія Верховної Ради Української РСР п о с т:

Затвердити Положення про комісії по боротьбі з пияцтвом, утворених на підприємствах, в установах, організаціях та їх структурних підрозділах.

Голова Президії Верховної

Секретар Президії Верховної Ради

Республіки Білорусь Е. Чагін

ПОЛОЖЕННЯ ПРО КОМІСІЯХ ПО БОРОТЬБІ З ПИЯЦТВОМ, утворених на підприємствах, в установах, організаціях і ЇХ СТРУКТУРНИХ ПІДРОЗДІЛАХ

I. Завдання комісій по боротьбі з пияцтвом і порядок їх організації

Стаття 1. Комісії по боротьбі з пияцтвом покликані активно сприяти викоріненню пияцтва і створення нетерпимого ставлення до будь-яких його проявах.

Головне в роботі комісій по боротьбі з пияцтвом - розробка і проведення заходів по запобіганню і припиненню проявів пияцтва серед працівників підприємств, установ, організацій, виховання громадян шляхом переконання і громадського впливу.

Стаття 2. Комісії по боротьбі з пияцтвом утворюються трудовими колективами підприємств, установ, організацій. Комісії обираються на загальних зборах (конференціях) трудових колективів відкритим голосуванням строком на два роки.

Про свою діяльність комісії регулярно звітують перед трудовими колективами, їх обрали.

У великих трудових колективах поряд з комісіями по боротьбі з пияцтвом, створюваними на підприємствах, в установах і організаціях, можуть бути утворені комісії по боротьбі з пияцтвом в цехах, відділах та інших структурних підрозділах, які здійснюють обов'язки і користуються правами, встановленими цим Положенням, за винятком права розглядати матеріали щодо майстрів, начальників дільниць, змін, цехів та інших керівників, які брали участь у розпиванні з підлеглими їм працівниками спиртних напоїв на виробництві або не прийняли заходів до відсторонення від роботи осіб, які перебувають у нетверезому стані, або приховали випадки розпивання спиртних напоїв або появи на роботі в нетверезому стані підлеглих їм працівників.

Стаття 3. Комісії по боротьбі з пияцтвом діють у складі голови, заступника голови, секретаря та членів комісії.

Число членів комісії встановлюється загальними зборами (конференцією) трудового колективу в залежності від кількості працюючих в даному колективі і обсягу роботи комісії.

До комісії обираються члени трудового колективу, які за своїми діловими і моральними якостями здатні успішно виконувати завдання, поставлені перед комісією по боротьбі з пияцтвом, а також представники адміністрації, профспілкових та інших громадських організацій, депутати Рад народних депутатів - члени трудових колективів.

Стаття 4. Комісії по боротьбі з пияцтвом проводять свою роботу в тісній взаємодії з громадськими організаціями, суспільством боротьби за тверезість і органами громадської самодіяльності трудових колективів.

Про свою діяльність комісії систематично інформують громадські організації і трудові колективи підприємств, установ, організацій.

II. Обов'язки і права комісій по боротьбі з пияцтвом

Стаття 5. Комісія по боротьбі з пияцтвом:

1) розробляє і здійснює заходи щодо попередження пияцтва та алкоголізму в трудових колективах;

2) веде облік осіб, які зловживають алкоголем, і проводить з ними виховну роботу на виробництві та в побуті;

3) здійснює контроль за проходженням курсу антиалкогольного лікування особами, які перебувають на профілактичному обліку;

4) контролює поведінку членів трудового колективу, які пройшли курс примусового лікування в лікувально-трудових профілакторіях та спеціальних наркологічних відділеннях;

5) організовує та здійснює в трудових колективах, гуртожитках, культурно-просвітніх, лікувально-оздоровчих установах, підвідомчих підприємств, установ, організацій, антиалкогольну пропаганду.

Стаття 6. Комісія з боротьби з пияцтвом має право:

1) проводити в структурних підрозділах підприємства, установи, організації перевірку стану роботи по боротьбі з пияцтвом і алкоголізмом і з антиалкогольної пропаганди;

2) заслуховувати повідомлення керівників структурних підрозділів та інших посадових осіб підприємств, установ, організацій про проведену роботу по боротьбі з пияцтвом і алкоголізмом і давати з цих питань рекомендації;

3) заслуховувати інформацію про роботу наркологічної служби підприємства;

4) входити з пропозиціями до керівників і в громадські організації підприємств, установ, організацій про прийняття необхідних заходів до посадових осіб структурних підрозділів та іншим посадовим особам підприємств, установ, організацій, які не ведуть необхідної боротьби з пияцтвом, не приймають належних заходів щодо попередження та припинення фактів пияцтва;

5) вносити пропозиції до профспілкового комітету про порушення клопотань про застосування встановлених законом примусових заходів впливу щодо членів трудового колективу, які є хронічними алкоголіками, які своєю поведінкою, пов'язаним зі зловживанням алкоголем, систематично порушують громадський порядок або права інших осіб; про визнання членів трудового колективу, які зловживають спиртними напоями, обмежено дієздатними та інші пропозиції відповідно до чинного законодавства;

6) брати участь у проведенні заходів щодо організації культурного відпочинку членів трудового колективу і розумного використання ними вільного часу;

7) розглядати матеріали щодо членів трудових колективів:

А) про розпивання спиртних напоїв на виробництві (на робочих місцях, у приміщеннях і на території підприємств, установ, організацій) або про перебування на роботі в нетверезому стані;

Б) про участь майстрів, начальників дільниць, змін, цехів та інших керівників у розпиванні з підлеглими їм працівниками спиртних напоїв на виробництві або про неприйняття ними заходів до відсторонення від роботи осіб, які перебувають у нетверезому стані, або про приховування випадків розпивання спиртних напоїв чи появи на роботі в нетверезому стані підлеглих їм працівників;

В) про порушення працівниками торговельних підприємств і підприємств громадського харчування правил торгівлі горілкою та іншими спиртними напоями;

Г) про розпивання спиртних напоїв в громадських місцях і появу в громадських місцях у п'яному вигляді;

Д) про доведення батьками та іншими особами неповнолітнього до стану сп'яніння;

Е) про відповідальність батьків та осіб, які їх замінюють, за появу в громадських місцях у п'яному вигляді підлітків віком до шістнадцяти років, а так само за розпивання ними спиртних напоїв;

Ж) про скупку і перепродаж з метою наживи в невеликих розмірах горілки та інших спиртних напоїв;

З) про виготовлення або зберігання без мети збуту самогону чи інших міцних спиртних напоїв домашнього вироблення, виготовлення або зберігання без мети збуту апаратів для їх вироблення, а також про придбання самогону або інших міцних спиртних напоїв домашнього вироблення;

І) про управління в нетверезому стані транспортними засобами водіями та іншими особами, які не мають права керування цими засобами, а також про передачу керування транспортним засобом особі, яка перебуває в стані сп'яніння;

К) про допуск посадовими особами, відповідальними за технічний стан і експлуатацію транспортних засобів, до керування транспортними засобами водіїв, які перебувають у стані сп'яніння.

Стаття 7. Комісія по боротьбі з пияцтвом може застосувати до винного за правопорушення, зазначені в пункті 7 статті 6 цього Положення, один з таких заходів громадського впливу:

1) оголосити попередження;

2) оголосити догану;

3) накласти грошовий штраф у розмірі до семи неоподатковуваних мінімумів доходів.

Стаття 8. Питання, віднесені законодавством Союзу РСР, Республіки Білорусь, а також цим Положенням до компетенції комісії по боротьбі з пияцтвом, розглядаються комісією як за власною ініціативою, так і за поданнями адміністрації, громадських організацій, органів громадської самодіяльності трудових колективів.

Матеріали щодо осіб, звільнених від адміністративної відповідальності за правопорушення, передбачені пунктом 7 статті 6 цього Положення, розглядаються комісією лише в тих випадках, коли орган (посадова особа), який має право накладати адміністративні стягнення, передає їх на розгляд комісії.

Матеріали щодо осіб, які вчинили правопорушення, передбачені підпунктами "а" і "б" пункту 7 статті 6 цього Положення, можуть розглядатися комісією по боротьбі з пияцтвом також і в тих випадках, коли вони передані на розгляд цієї комісії адміністрацією підприємства, установи, організації.

III. Організація роботи комісій по боротьбі з пияцтвом

Стаття 9. Голова комісії по боротьбі з пияцтвом забезпечує регулярне скликання засідань комісії, визначає питання, які підлягають розгляду на черговому засіданні, подає на розгляд комісії плани роботи та звіти про її діяльність. У період між засіданнями дає членам комісії доручення і перевіряє їх виконання.

Стаття 10. Комісія розглядає питання у відкритому засіданні. На згадку про день засідання комісії і про питання, які розглядатимуться, оповіщається трудовий колектив.

На засідання комісії запрошуються громадяни і посадові особи, представники трудових колективів та громадських організацій, участь яких в обговоренні питань, що розглядаються визнається необхідним.

При розгляді матеріалів щодо членів трудових колективів на засідання комісії викликаються особи, які залучаються до відповідальності за порушення законодавства про боротьбу проти пияцтва і алкоголізму. Їх неявка без поважної причини не є перешкодою для розгляду матеріалів.

Засідання комісії по боротьбі з пияцтвом вважаються правомочними при участі в ньому не менше половини її складу.

Стаття 11. На засіданні комісії ведеться протокол, в якому зазначаються дата засідання, найменування комісії, короткий зміст питання, що розглядається, відомості про явку осіб, запрошених і викликаних на засідання комісії, і короткий виклад їх виступів.

При розгляді матеріалів щодо осіб, які вчинили правопорушення, зазначені в пункті 7 статті 6 цього Положення, в протоколі записуються також відомості про оголошення рішення і про роз'яснення терміну і порядку його оскарження.

Протокол підписується головуючим в засіданні і секретарем.

Стаття 12. Рішення комісії по боротьбі з пияцтвом приймається більшістю голосів складу комісії, який бере участь в засіданні, і підписується головуючим в засіданні і секретарем.

Рішення повинно містити найменування комісії, дату розгляду матеріалу, короткий виклад даного питання і прийняте рішення. У разі застосування заходів громадського впливу в рішенні зазначаються також відомості про особу, щодо якої розглядається матеріал, докази, що підтверджують факт порушення, термін і порядок оскарження прийнятого рішення. При накладенні штрафу вказується також термін його сплати.

Стаття 13. Матеріали, зазначені в пункті 7 статті 6 цього Положення, розглядаються у п'ятиденний строк з дня їх надходження до комісії. Про заходи, застосовані до правопорушника, комісія по боротьбі з пияцтвом зобов'язана в десятиденний строк повідомити орган (посадовій особі), який надіслав матеріал.

Стаття 14. Рішення комісії по боротьбі з пияцтвом про застосування заходи громадського впливу може бути оскаржена особою, до якої застосовано вказаний захід, протягом семи днів в профспілковий комітет підприємства, установи, організації, рішення якого є остаточним.

Стаття 15. Штраф, накладений комісією по боротьбі з пияцтвом, вноситься в державну трудову ощадну касу або установи Державного банку СРСР.

Подача скарги на рішення про накладення штрафу зупиняє виконання рішення.

При невиконанні рішення комісії про накладення штрафу в установлений строк голова комісії по боротьбі з пияцтвом направляє матеріал народному судді, який після перевірки представленого матеріалу і встановлення законності рішення видає виконавчий лист.

У разі незаконності рішення комісії народний суддя мотивованою постановою відмовляє у видачі виконавчого листа, про що повідомляє комісії по боротьбі з пияцтвом і профспілковий комітет підприємства, установи, організації для розгляду питання про скасування рішення комісії.

Не підлягає виконанню рішення комісії по боротьбі з пияцтвом про накладення штрафу, якщо її не було звернуто до виконання протягом трьох місяців з дня винесення.

Стаття 16. Комісії по боротьбі з пияцтвом здійснюють контроль за виконанням своїх рішень.

Стаття 17. Члени комісій по боротьбі з пияцтвом виконують свої обов'язки, як правило, у вільний від основної роботи час.

Стаття 18. Контроль за роботою комісій по боротьбі з пияцтвом здійснюють профспілкові комітети підприємств, установ, організацій.

Стаття 19. Методичну допомогу комісіям надають комісії по боротьбі з пияцтвом при виконавчих комітетах районних, міських, районних у містах Рад народних депутатів.

Стаття 20. Матеріально-технічне забезпечення комісій по боротьбі з пияцтвом покладається на адміністрацію підприємств, установ, організацій.

Секретар Президії Верховної

Pravo. levonevsky. org

Комісії по боротьбі з пияцтвом

Подпішіcь на RSS або Поштову розсилку

Комісії по боротьбі з пияцтвом

Всесоюзна проблемна комісія «Міжвідомчі питання наркології» координує наукові дослідження в науково-ісследовательекіх інститутах, на кафедрах медичних інститутів та інститутів удосконалення лікарів, в лікувальних установах країни, спрямовані на вивчення причин і умов, що породжують пияцтво і алкгоголізм, патогенезу і клініки алкоголізму, алкогольних психозів, наркоманії та токсикоманії, на вишукування і розробку нових засобів і методів профілактики та лікування алкоголізму, на вдосконалення організації наркологічної служби.

Комісії по боротьбі з пияцтвом створюються при Радах Міністрів союзних республік, виконавчих комітетах обласних, міських, районних, сільських та селищних Рад народних депутатів, на промислових підприємствах ( «Положення про комісію по боротьбі з пияцтвом Української РСР», затверджене Указом Президії Верховної Ради УРСР від 25 травня 1973 г.). Комісія координує діяльність державних і. громадських організацій, спрямовану на розробку і здійснення заходів щодо попередження алкоголізму.

Постійно діюча при органах (установах) охорони здоров'я комісія по боротьбі з алкоголізмом ( «Положення про постійно діючих комісіях по боротьбі з алкоголізмом при органах (установах) охорони здоров'я», затверджене. МОЗ СРСР 11 березня 1976 г.) створюється наказом керівника органу охорони здоров'я при союзному і республіканських міністерствах, обласних, міських і районних відділах охорони здоров'я. Головою комісії призначається заступник керівника органу охорони здоров'я, а його заступником - психотерапевт нарколог. До складу комісії входять головні лікарі наркологічних та інших лікувальних установ, Будинків санітарної освіти, представники медичних та науково-дослідних інститутів, лікарі наркологи і лікарі інших спеціальностей. Свою діяльність комісія здійснює в контакті з міжвідомчою комісією виконкому Ради народних депутатів, виносить на її розгляд проекти заходів, спрямованих на поліпшення наркологічної допомоги населенню; працює за планом, затвердженим керівником органу охорони здоров'я. Один раз в 1 - міс на засіданнях комісії заслуховуються і обговорюються пропозиції щодо поліпшення наркологічної допомоги населенню району, повідомлення про передовий досвід лікування і профілактики алкоголізму, звіти позаштатних наркологів, керівників наркологічних установ про їх діяльність, результати перевірки роботи органів і установ охорони здоров'я по боротьбі з пияцтвом і алкоголізмом.

DoctorKuznetsov. ru

Відділ кадрів. ПРАВО - Законодавство Республіки Білорусь.

Громадська комісія з боротьби з пияцтвом і алкоголізмом і її роль у зміцненні дисципліни праці на виробництві

Поняття дисципліни праці

У юридичному плані Дисципліна праці на виробництві являє собою сукупність організаційно-правової заходів, що забезпечують порядок трудової діяльності і відображають заходи вимогливості до кожного працівника. Дисципліна праці передбачає свідоме ставлення до праці, сумлінне підпорядкування працівників певного внутрішньому трудовому розпорядку, встановленому в організації, творче ставлення до своєї роботи, забезпечення її високої якості, продуктивне використання робочого часу, дбайливе ставлення до обладнання та матеріальних цінностей наймача, чітке виконання наказів і розпоряджень керівників. Забезпечення дисципліни праці на виробництві - процес двосторонній, в якому беруть участь як самі працівники, так і наймач. Працівники зобов'язані: працювати чесно і сумлінно, дотримуватися трудової, виробничу, виконавську, технологічну дисципліну. У свою чергу Наймач Зобов'язаний: правильно організувати працю працівників, забезпечити дисципліну праці, дотримуватися законодавства про працю і правил охорони праці, уважно ставитися до потреб і запитів працівників.

Дисципліна праці забезпечується владою наймача, що спирається на норми трудового права і конкретні розділи трудового договору, що укладається в письмовій формі з кожним прийнятим на роботу працівником.

Фактори, що впливають на стан дисципліни праці

Стан дисципліни праці в конкретній організації залежить від багатьох факторів і умов. Під факторами слід розуміти причини, які породжують порушення трудової дисципліни або скорочують їх чисельність. Умови самі безпосередньо не впливають на зростання або зменшення кількості порушень трудової дисципліни, але сприяють цьому через певні фактори або групи чинників. До умов можна віднести, наприклад, вдосконалення матеріального і морального стимулювання, інші соціально-економічні, а також організаційні передумови. Прогули, запізнення, передчасний відхід з роботи, пияцтво та інші порушення внутрішнього трудового розпорядку породжуються насамперед такими чинниками, як несвоєчасне доведення виробничих завдань, незабезпеченість матеріалами та інструментом, невпорядкованість режиму роботи структурних підрозділів, лікувально-профілактичного установ, слабкий контроль з боку керівників за роботою підлеглих працівників і ін.

Методи зміцнення

Дисципліни праці

Трудова дисципліна на виробництві забезпечується, насамперед, свідомим ставленням до праці, різними організаційно-правової методами. Найбільш поширені з них - переконання, заохочення, примусу. Переконання - це метод виховання, впливу на свідомість працівників з метою викликати їх на корисну діяльність або загальмувати їх небажані вчинки. Метод переконання є головним засобом забезпечення дисципліни праці. Переконання використовується через вплив на інтереси та через заходи психологічного характеру за допомогою культурнопросветітельной роботи, поширення досвіду новаторів, передовиків виробництва, залучення в громадське життя організації.

Засобом реалізації методу переконання є різні заходи заохочення. Заохочення - це визнання заслуг працівника в його трудовій діяльності. За особливі трудові заслуги працівники представляються до нагородження орденами, медалями, почесними грамотами, нагрудними значками і до присвоєння почесних звань. Так, заохочення можуть бути передбачені за зразкове виконання трудових обов'язків, підвищення продуктивності праці, поліпшення якості продукції, тривалу і бездоганну роботу, новаторство в праці і за інші досягнення в роботі. Види заохочень працівників за працю визначаються колективним договором, угодою або правилами внутрішнього трудового розпорядку організації, статутами і положеннями про дисципліну. Це може бути оголошення подяки, видача премії, нагородження цінним подарунком, занесення в Книгу пошани і ін. Всі види заохочень заносяться до трудової книжки працівника.

До осіб, які порушують трудову дисципліну, ігнорують думку і вимоги колективу, застосовуються заходи примусу. Примус - це метод впливу, який допомагає працівникові вчинити дії проти його волі. Метод примусу здійснюється через заходи дисциплінарного стягнення. Відповідно до ст. 197 Трудового кодексу Республіки Білорусь дисциплінарним проступком вважається протиправне, винна невиконання або неналежне виконання працівником своїх трудових обов'язків. Згідно ст. 198 ТК наймач має право застосувати до порушника трудової дисципліни такі дисциплінарні стягнення: зауваження, догана, звільнення. До працівників, які вчинили дисциплінарний проступок, незалежно від застосування заходів дисциплінарного стягнення, можуть застосовуватися: позбавлення премій, зміна часу надання трудового відпустки та ін. Види і порядок застосування цих заходів визначаються правилами внутрішнього трудового розпорядку (в деяких галузях народного господарства - статутом про дисципліни) , колективним договором, угодою, іншими локальними нормативними актами. Порядок застосування і дострокового зняття дисциплінарних стягнень встановлено гл. 14 ТК «Дисциплінарна відповідальність працівників».

Профілактика порушень трудової дисципліни

На виробництві, пов'язаних

З пияцтвом і алкоголізмом

З пияцтвом і алкоголізмом пов'язано абсолютна більшість порушень трудової дисципліни на виробництві. Статистика свідчить, що з 100 порушень дисципліни праці понад 60% відбуваються на грунті пияцтва. Особи, які отримали травми на виробництві, в більшості випадків перебували в стані алкогольного сп'яніння.

Найбільш ефективним засобом боротьби з пияцтвом на виробництві є його профілактика. Особлива роль в профілактиці пияцтва відводиться спеціально створеним Громадським комісіям з профілактики та боротьби з пияцтвом і алкоголізмом. Склад громадської комісії з профілактики та боротьби з пияцтвом і алкоголізмом формується профспілковим комітетом за погодженням з наймачем і затверджується на загальних зборах трудового колективу. До складу комісії рекомендуються працівники в кількості 5-11 чоловік, які мають великий досвід практичної діяльності на виробництві. Громадська комісія є самодіяльної організацією і працює під безпосереднім контролем профспілкового комітету. Для проведення цілеспрямованої роботи щодо попередження пияцтва та пов'язаних з ним порушень комісія складає перспективний план роботи на поточний рік. План роботи комісії узгоджується з профспілковим комітетом і кадровою службою підприємства і включає загальні заходи з профілактики порушень дисципліни і індивідуальні профілактичні заходи, що проводяться з конкретними працівниками, які зловживають спиртними напоями і допускають правопорушення.

Завдання громадської комісії

З профілактики та боротьби

З пияцтвом на виробництві

Громадська комісія сприяє кадровій службі і керівництву підприємства в створенні обстановки нетерпимості і загального осуду осіб, що зловживають спиртними напоями. Спільно з представниками заводських медпунктів, спортивних клубів і комісій проводить протиалкогольну пропаганду серед працівників і сприяє орієнтації кожного на здоровий спосіб життя. За своєю ініціативою, через кадрову службу, за допомогою громадськості виявляє і бере на облік осіб, схильних до пияцтва, а також повернулися з лечебнотрудових профілакторіїв, контролює їх поведінку. Головним завданням Громадської комісії по боротьбі з пияцтвом і алкоголізмом є Профілактика, т. Е. Недопущення або максимальне скорочення таких явищ в Трудовому колективі. З цією метою комісія регулярно аналізує стан справ в цехах, службах, відділах, на ділянках, в бригадах, гуртожитках і розробляє профілактичні заходи щодо попередження випадків пияцтва.

Указом Президента Республіки Білорусь від 20 лютого 2004 № 111 «Про вдосконалення кадрового забезпечення ідеологічної роботи в Республіці Білорусь» встановлено, що керівники державних та інших організацій Республіки Білорусь несуть персональну відповідальність за стан ідеологічної роботи в колективах працівників. Безпосередня організація цієї роботи в даних колективах покладається на одного із заступників керівника. Ідеологічна робота передбачає широкий комплекс заходів з патріотичного виховання, роз'яснення державної стратегії, зміцненню дисципліни, пропаганді законодавства, забезпечення моральності, поваги до правил співжиття та ін. Керівники, відповідальні за ідеологічну роботу, повинні всіляко сприяти громадської комісії в її роботі по боротьбі з пияцтвом і алкоголізмом і по можливості заохочувати її членів.

Громадська комісія з боротьби з пияцтвом і алкоголізмом працює в тісному контакті з сім'ями осіб, які зловживають спиртними напоями. Вона сприяє у видачі зарплати безпосередньо дружинам, матерям, таким чином позбавляючи працівників, які зловживають спиртними напоями, можливості витрачати гроші на пияцтво, отримує відомості від членів сім'ї про поведінку цих працівників в побуті. Великий ефект дає обговорення в колективі поведінки працівників, які зловживають спиртними напоями, з запрошенням на збори близьких родичів і безпосередніх керівників. Якщо працівник систематично зловживає спиртними напоями, не реагує належним чином на зауваження громадської комісії, колег по роботі, тоді комісія, як правило, порушує клопотання про направлення порушника в лечебнотрудовой профілакторій або про обмеження його дієздатності. Громадська комісія відіграє велику роль в забезпеченні високої вимогливості до порушників через безпосередніх керівників структурних підрозділів. Після ретельного вивчення проводиться в цехах і відділах виховної роботи вносить пропозиції в кадрову службу і профспілковий комітет про заслуховування звітів керівників про моральний клімат в цих колективах і рекомендує їм найбільш ефективні форми і методи боротьби з пияцтвом.

З ініціативи комісії на підприємстві проводяться дні дисципліни - зборів працівників, присвячені зміцненню дисципліни праці. На збори для виступу запрошуються представники правоохоронних органів і суду. За клопотанням комісії та профспілкового комітету за згодою наймача в колективі може бути проведено виїзне засідання суду з розгляду кримінального злочину, здійсненого працівником підприємства.

Здоровий спосіб життя - це запорука попередження пияцтва. На деяких підприємствах створюються туристські секції, які організовують походи і змагання. Подібні заходи без особливих матеріальних витрат можуть охопити практично необмежену кількість учасників. З урахуванням віку та особливостей особистості працівники можуть бути залучені і в інші спортивні, оздоровчі секції.

Функціональні обов'язки членів громадської комісії

Очолює роботу громадської комісії з боротьби з пияцтвом Голова , який обирається членами комісії і затверджується на засіданні профспілкового комітету. Він здійснює громадський контроль за веденням єдиного обліку всіх повідомлень, що надійшли з міліції, медичних установ та інших органів на осіб, що зловживають спиртними напоями і страждають алкоголізмом. В обов'язки голови входить проведення щомісячного аналізу стану роботи щодо попередження пияцтва на підприємстві. На підставі узагальнених даних голова комісії готує кадрову службу і профспілковому комітету інформацію про стан виховної роботи в колективах і вносить пропозиції про проведення профілактичних заходів. Головним помічником голови є Секретар , який веде журнал або картотеку обліку осіб, що зловживають спиртними напоями, і заміщає голову в його відсутність. Після повідомлень, що надійшли з міліції і зареєстрованих в кадровій службі, секретар комісії бере на облік таких працівників і погоджує з керівниками підрозділів питання закріплення за ними наставника або про проведення спільної виховної роботи. Члени громадської комісії обираються, як правило, з таким розрахунком, щоб в її складі були представники основних підрозділів підприємства. Це дозволяє здійснювати контроль за своєчасним реагуванням керівників на сигнали про пияцтво. Якщо окремі керівники структурних підрозділів проявляють інертність в проведенні виховної роботи з попередження пияцтва, не використовують на практиці рекомендації, що вносяться комісією, то остання може клопотати перед керівником підприємства про залучення таких керівників структурних підрозділів до дисциплінарної відповідальності. У більшості випадків члени громадської комісії персонально проводять повсякденну роботу з особами, які зловживають спиртними напоями і працюють з ними в одному структурному підрозділі. Комплекс заходів, що застосовуються громадською комісією з боротьби з пияцтвом і алкоголізмом, дає відчутні результати в роботі з кадрами, сприяє стабілізації колективу, скорочення втрат робочого часу, виробничого травматизму. Велику допомогу громадськості в боротьбі з пияцтвом і алкоголізмом можуть надати громадські наркологічні пости, створювані при заводських поліклініках.

Pravo. kulichki. com

Ротару :В 70 лет выгляжу на 45 благодаря простой методике...
Почему все аптеки молчат? Грибок ногтя боится как огня дешевого...
Алкоголику вместо кодирования подсыпьте незаметно 3-4 капли обычной…
Соломія Вітвіцька: живіт втягнувся за добу, вийшло 22 кг жиру! Їла це ...
Заросли папиллом на шее и в подмышках - признак наличия у вас...

Вернуться назад