Організація наркологічної допомоги в рф | AlkoNet.info

Головна » інше

Ротару :В 70 лет выгляжу на 45 благодаря простой методике...
Почему все аптеки молчат? Грибок ногтя боится как огня дешевого...
Алкоголику вместо кодирования подсыпьте незаметно 3-4 капли обычной…
Соломія Вітвіцька: живіт втягнувся за добу, вийшло 22 кг жиру! Їла це ...
Заросли папиллом на шее и в подмышках - признак наличия у вас...

Організація наркологічної допомоги в рф

Медицина Про ОРГАНІЗАЦІЇ ВІДДІЛЕНЬ (ПАЛАТ) НЕВІДКЛАДНОЇ НАРКОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ - Здоров'я

Від 29 листопада 1994 р N 256

ОРІЄНТОВНИЙ ПОЛОЖЕННЯ

Про завідувач відділення НЕВІДКЛАДНОЇ

НАРКОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ

1. Завідувач відділенням невідкладної наркологічної допомоги (надалі "завідувач відділенням") здійснює безпосереднє керівництво діяльністю підпорядкованого йому медичного персоналу і несе повну відповідальність за якість і культуру медичного обслуговування хворих у відділенні.

2. На посаду завідуючого відділенням призначається лікар психіатр - нарколог, який має спеціальну підготовку з клінічної токсикології та реанімації та стаж роботи за фахом не менше 3-х років.

3. Призначення і звільнення завідуючого відділенням проводиться головним лікарем лікарні (диспансеру).

4. Завідуючий відділенням у своїй роботі підпорядковується головному лікарю лікарні (диспансеру) і його заступнику по медичній частині.

5. Завідуючий відділенням у своїй роботі керується положенням про лікувальний заклад, положенням про відділення невідкладної наркологічної допомоги, цим положенням, наказами та іншими нормативними актами Міністерства охорони здоров'я і медичної промисловості Російської Федерації і органів охорони здоров'я по підпорядкованості, вказівками головного лікаря і його заступника з медичної частини.

6. Відповідно до завдань відділення і реальним станом завідувач відділенням:

А) організовує та забезпечує:

- Своєчасне обстеження та лікування хворих у відділенні, консультації хворих в інших закладах;

- Належну розстановку та організацію праці лікарського, середнього та молодшого медичного персоналу, проведення заходів по плановому підвищенню їх кваліфікації;

- Раціональне використання наявної діагностичної та лікувальної апаратури, інструментарію та іншого медичного обладнання, технічно грамотну їх експлуатацію;

- Проведення заходів, спрямованих на більш раціональне використання наявного ліжкового фонду;

- Впровадження в практику роботи відділення нових методів і засобів діагностики і лікування, своєчасне ознайомлення з ними і навчання методиці їх застосування лікарів і середнього медичного персоналу;

- Широке застосування в діяльності відділення комбінованих і комплексних методів обстеження та лікування хворих, включаючи лікувально - охоронний режим, лікувальне харчування, фізичні та інші методи відновного лікування;

- Проведення в установленому порядку цілодобово експертизи сп'яніння, викликаного вживанням спиртних напоїв, наркотичних та інших одурманюючих засобів, за направленням органів внутрішніх справ, керівників підприємств і при особистому зверненні громадян;

- Організація роботи виїзних наркологічних бригад;

- Надання в будь-який час доби консультативної допомоги з питань діагностики та лікування алкогольної інтоксикації і абстинентного синдрому установам охорони здоров'я за телефоном або шляхом виїзду фахівців;

- Спадкоємність у веденні хворих з супутніми захворюваннями;

- Проведення спільно з кафедрами медичних інститутів, інститутів удосконалення лікарів, науково - дослідними інститутами заходів по організації і надання консультативної допомоги особам в стані алкогольної та наркотичної інтоксикації, алкогольних і інтоксикаціях психозів;

Б) несе безпосередню відповідальність за:

- Діяльність лікарів відділення та інших лікарів, що працюють під його керівництвом, повноту і якість їх лікувально - діагностичної роботи;

- Виконання середнім медичним персоналом відділення відповідних положень про їх роботу;

- Забезпечення належного санітарно - гігієнічного та протиепідеміологічного режиму, попередження заносу поширення внутрішньолікарняної інфекції;

- Організацію і проведення заходів, спрямованих на підвищення кваліфікації медичного персоналу відділення, а також виховання у нього почуття професійного обов'язку і відповідальності;

- Впровадження прогресивних методів роботи середнього і молодшого медичного персоналу, навчання його користування сучасною апаратурою та технікою, застосовуваними для полегшення і підвищення продуктивності праці в медичному обслуговуванні та утриманні хворих, експлуатації приміщення;

- Проведення планової санітарно - просвітницької роботи та гігієнічного виховання хворих;

- Правильність зберігання, обліку та видачі отруйних та сильнодіючих медикаментів, інших засобів;

- Своєчасне складання і подання головного нарколога органу охорони здоров'я звіту про надання лікувальної допомоги у відділенні за встановленими формами.

7. Завідуючий відділенням має право:

А) представляти головному лікарю лікарні або його заступнику по медичній частині до заохочення кращих працівників та вносити пропозиції про накладення дисциплінарного стягнення на осіб, які порушують трудову дисципліну і не виконують свої обов'язки;

Б) вирішувати питання прийому, переведення і виписки хворих відділення в установленому порядку;

В) запрошувати консультантів і організовувати консиліум за погодженням із заступником головного лікаря по медичній частині (або головним лікарем);

Г) перевіряти правильність ведення лікарями історій хвороби, скасовувати і призначати в установленому порядку додаткові методи обстеження та лікування хворих;

Д) перевіряти правильність і повноту виконання середнім медичним персоналом призначень лікарів;

Е) організовувати і проводити для працівників відділення:

- Наради, конференції та семінари;

- Практичні заняття по особливому плану;

- Клінічний розбір хворих, лекції та доповіді;

Ж) висувати на обговорення лікарняного ради питання, пов'язані з поліпшенням діяльності відділення;

З) на підвищення кваліфікації на курсах не рідше 1 разу на 5 років.

8. Завідуючий відділенням зобов'язаний:

А) здійснювати керівництво роботою медичного персоналу відділення, складати графіки роботи;

Б) проводити обходи хворих відділення;

В) надавати систематичну допомогу лікарям:

- В оцінці ними результатів застосування лабораторних, апаратних, інструментальних та інших методів обстеження;

- У виборі найбільш раціональних (з урахуванням наявних можливостей) і ефективних планів обстеження та лікування хворих;

Г) систематично аналізувати якісні показники діяльності відділення, а також причини наявних недоліків в роботі, широко залучати до цього всіх працівників відділення;

Д) періодично узагальнювати досвід роботи відділення (із залученням лікарів) з висвітленням його на конференціях, нарадах і в періодичній пресі;

Е) негайно доводити до відома головного лікаря лікарні, а в разі його відсутності - заступника головного лікаря по медичній частині або чергового по лікарні про всі події, що трапилися з хворими або обслуговуючим персоналом (раптова смерть, нещасний випадок і т. П.).

Начальник

Rudoctor. net

Додаток N 4. ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ДІЯЛЬНОСТІ НАРКОЛОГІЧНОГО ДИСПАНСЕРА (НАРКОЛОГІЧНОЇ ЛІКАРНІ) НАКАЗ Міністерства охорони здоров'я РФ від 09-04-2010 225ан Про затвердження Порядку НАДАННЯ НАРКОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ НАСЕЛЕННЮ РФ (2016). Актуально в 2016 році | ЗаконПрост!

Інформаційно-технічний підрозділ (інформаційно-обчислювальний центр).

6. Основними функціями наркологічного диспансеру (наркологічної лікарні) є:

Організація і проведення первинної, вторинної, третинної медичної профілактики наркологічних захворювань і патологічного потягу до азартних ігор, включаючи санітарно-гігієнічний просвіта населення;

Надання спеціалізованої профілактичної, консультативної, лікувально-діагностичної наркологічної допомоги (в тому числі невідкладної наркологічної допомоги) і проведення медико-соціальної реабілітації на догоспітальному та стаціонарному етапах надання наркологічної медичної допомоги;

Медичне профілактичне спостереження за пацієнтами груп ризику;

Медичне динамічне спостереження хворих з наркологічні захворюваннями і патологічним потягом до азартних ігор;

Підтримує і протирецидивне лікування хворих в період надання планової наркологічної допомоги та медичного спостереження;

Забезпечення взаємодії та наступності в організації надання наркологічної допомоги на догоспітальному та стаціонарному етапах надання наркологічної допомоги;

Створення виїзних наркологічних бригад для консультування на дому, а також транспортування хворих в стаціонарні наркологічні відділення для надання невідкладної медичної допомоги;

Проведення наркологічної експертизи;

Участь в проведенні обов'язкового психіатричного огляду відповідно до законодавства;

Проведення профілактичних оглядів;

Проведення експертизи тимчасової непрацездатності;

Направлення на медико-соціальну експертизу хворих з ознаками стійкої втрати працездатності;

Впровадження в практику медичних організацій, що надають наркологічну допомогу в суб'єкті Російської Федерації, сучасних методів профілактики, діагностики, лікування і медико-соціальної реабілітації хворих з наркологічні розлади;

Проведення епідеміологічного аналізу поширеності наркологічних захворювань на території суб'єкта Російської Федерації;

Надання консультативної та організаційно-методичної допомоги медичним та іншим організаціям з питань профілактики і надання наркологічної допомоги;

Планування, організація та участь в заходах щодо профілактики наркологічних захворювань в суб'єкті Російської Федерації;

Санітарно-гігієнічний просвіта населення;

Організація і проведення науково-практичних заходів з питань надання наркологічної медичної допомоги та профілактики;

Участь в роботі міжвідомчих комісій з протидії незаконному обігу наркотиків і попередження наркоманії;

Ведення облікової та звітної документації, надання звітів про діяльність в установленому порядку, збір даних для регістрів, ведення яких передбачено законодавством.

7. При наявності двох і більше ДіспанМосква в суб'єкті Російської Федерації кожному з них присвоюється порядковий номер, при цьому на один з них покладаються координуючі функції з організаційно-методичного керівництва наркологічної допомогою суб'єкта Російської Федерації і збору даних по суб'єкту Російської Федерації для регістрів, ведення яких передбачено законодавством.

У структурі наркологічного диспансеру (наркологічної лікарні) для надання амбулаторно-поліклінічної та стаціонарної допомоги рекомендується передбачати:

Реєстратуру;

Zakonprost. ru

Організація наркологічної допомоги в РФ.

ПО НАРКОЛОГІЇ

ТЕОРЕТИЧНИЙ МАТЕРІАЛ

Вступ.

Наркологія - наука про контроль за поведінкою людини, про те середовище, в якій він існує. Вивчає етіологію, патогенез алкоголізму / А /, наркоманії / Н /, токсикоманії / Т /, психологічні, соціальні та правові аспекти цих захворювань, а також їх лікування та профілактику.

Завдання:

1. Вивчення соціальних, фізіологічних і психологічних чинників, які разом зі зловживанням алкоголю, наркотичних і токсикоманических речовин є провідними в етіології А, Н, Т.

2. Вивчення генетичних, біохімічних, ендокринних, екзогенних і ін. Важливих чинників в патогенезі А, Н, Т.

3. Розробка нових методів профілактики і лікування А, Н, Т.

...

4. Планування і організація наркологічної допомоги.

5. Юридичні та правові питання наркології.

Наркологія - наука комбінована. У неї входять і нейрофізіологія, і психологія і Нейрофармакология, і біологія, і генетика та ін.

Алкоголізація населення зачіпає проблему соціальну і генетичну. Людство тепер не може обходитися без наркотиків: болить суглоб - таблетка,

Болить живіт - таблетка, болить душа - АЛКОГОЛЬ!

Наркотики зародилися разом з людством. Опій вживали з давніх років при травмах, операціях. Вони виконували роль адаптогенів. Лікарі сформували морфинового наркоманію. У Росії більше 2-х млнов наркоманів.

Наркологічна допомога населенню здійснюється наркологічної службою органів охорони здоров'я, як самостійно, так і в складі психіатричних установ. У Санкт - Петербурзі створена широка мережа наркологічних анонімних кабінетів, а також в кожному районі міста функціонують районні наркологічні диспансери, методичне керівництво над ними несе міський наркологічний диспансер, який перебуває при кафедрі наркології МАПО.

Наркологічна допомога здійснюється як амбулаторно, так і стаціонарно.

Наркологічний диспансер надає діагностичну, лікувальну, профілактичну допомогу пацієнтам, що страждають на алкоголізм, наркоманію, токсикоманії. Крім того, здійснює консультативну та юридичну допомогу. Частина наркокабінетів і стаціонарних відділень знаходиться при поліклініках ПНД, медвитверезник, МСЧ.

Наркокабінетів - це основна ланка амбулаторної служби. Має: кабінет лікаря-нарколога, психотерапевта, кабінет проведення сеансів психотерапії, картотеку, процедурний кабінет, зал очікування і ін. Диспансеризація не рідше 1 разу на місяць.

Районний нарколог веде активне виявлення хворих на алкоголізм, наркоманію, токсикоманії, проводить медичне обстеження, лікування, контроль за лікуванням цих груп пацієнтів, бере участь в огляді пацієнтів, які потребують примусовому лікуванні, дає направлення на стаціонарне лікування, видає довідки на право носіння зброї, веде санітарно - освітню роботу.

Медична сестра наркокабінетів спільно з лікарем проводить прийом пацієнтів, виконує призначення лікаря, контролює явку пацієнтів на диспансерне спостереження, т. Е. актівно викликає неявившихся в призначений диспансерний день.

Стаціонарна служба наркологічного диспансеру - тут проходять курс лікування: пацієнти з важким абстинентного синдрому; з тривало некупирующаяся амбулаторними методами лікування випадком; з рецидивами захворювань алкоголізмом, наркоманією, токсикоманією. У всіх цих випадках обов'язкова згода пацієнта!

Виняток становить госпіталізація примусова тільки в разі небезпечних дій пацієнта по відношенню до себе або оточуючих! / Госпіталізація здійснюється згідно з інструкцією про невідкладної госпіталізації. /

Пристрій спеціалізованого наркологічного відділення має свої особливості: всі вікна відділення загратовані металевими гратами, всі двері мають спеціальні замки, ключ до яких має кожен співробітник; палати не мають дверей і пост медичної сестри знаходиться безпосередньо в кожній чоловічій і жіночій палатах; крім санітарної кімнати, кімнати медперсоналу, ординаторській процедурної є кімната проведення сеансів психотерапії, УРТ умовно-рефлекторної терапії /, лікувально-трудові майстерні.

Постова медична сестра веде журнал спостереження за пацієнтами в аспекті найменшої зміни психічного стану і поведінки пацієнтів.

Дача таблетованих і порошкоподібних ліків проводиться на посаді: пацієнт підходить до медсестри зі склянкою кип'яченої води для запивання ліків, медсестра кладе ліки йому в рот, пацієнт запиває, проковтує ліки, відкриває рот і висовує язик. / Медсестра повинна переконатися, що пацієнт проковтнув призначені йому ліки /.

У години відвідування родичів одна з чергових медсестер сидить при вході у відділення і ретельно перевіряє все, з чим приходять відвідувачі. / Це необхідно для виключення принесення в відділення алкоголю або наркотику! /, Якщо таке трапляється, то пацієнт може «напитися» і зірвати своє лікування. В цьому випадку вранці після «чп» на конференції доповідається ця ситуація і пацієнт в цей же день виписується з порушенням стаціонарного режиму.

Медичний персонал наркологічних відділень веде активну пропаганду здорового способу життя шляхом наочної агітації, бесід з пацієнтами, їх родинний-никами та друзями.

Refac. ru

Організація наркологічної допомоги в РФ. - Лекціопедія

ТЕОРЕТИЧНИЙ МАТЕРІАЛ

Вступ.

Наркологія - наука про контроль за поведінкою людини, про те середовище, в якій він існує. Вивчає етіологію, патогенез алкоголізму / А /, наркоманії / Н /, токсикоманії / Т /, психологічні, соціальні та правові аспекти цих захворювань, а також їх лікування та профілактику.

Завдання:

1. Вивчення соціальних, фізіологічних і психологічних чинників, які разом зі зловживанням алкоголю, наркотичних і токсикоманических речовин є провідними в етіології А, Н, Т.

2. Вивчення генетичних, біохімічних, ендокринних, екзогенних і ін. Важливих чинників в патогенезі А, Н, Т.

3. Розробка нових методів профілактики і лікування А, Н, Т.

4. Планування і організація наркологічної допомоги.

5. Юридичні та правові питання наркології.

Наркологія - наука комбінована. У неї входять і нейрофізіологія, і психологія і Нейрофармакология, і біологія, і генетика та ін.

Алкоголізація населення зачіпає проблему соціальну і генетичну. Людство тепер не може обходитися без наркотиків: болить суглоб - таблетка,

Болить живіт - таблетка, болить душа - АЛКОГОЛЬ!

Наркотики зародилися разом з людством. Опій вживали з давніх років при травмах, операціях. Вони виконували роль адаптогенів. Лікарі сформували морфинового наркоманію. У Росії більше 2-х млнов наркоманів.

Наркологічна допомога населенню здійснюється наркологічної службою органів охорони здоров'я, як самостійно, так і в складі психіатричних установ. У Санкт - Петербурзі створена широка мережа наркологічних анонімних кабінетів, а також в кожному районі міста функціонують районні наркологічні диспансери, методичне керівництво над ними несе міський наркологічний диспансер, який перебуває при кафедрі наркології МАПО.

Наркологічна допомога здійснюється як амбулаторно, так і стаціонарно.

Наркологічний диспансер надає діагностичну, лікувальну, профілактичну допомогу пацієнтам, що страждають на алкоголізм, наркоманію, токсикоманії. Крім того, здійснює консультативну та юридичну допомогу. Частина наркокабінетів і стаціонарних відділень знаходиться при поліклініках ПНД, медвитверезник, МСЧ.

Наркокабінетів - це основна ланка амбулаторної служби. Має: кабінет лікаря-нарколога, психотерапевта, кабінет проведення сеансів психотерапії, картотеку, процедурний кабінет, зал очікування і ін. Диспансеризація не рідше 1 разу на місяць.

Районний нарколог веде активне виявлення хворих на алкоголізм, наркоманію, токсикоманії, проводить медичне обстеження, лікування, контроль за лікуванням цих груп пацієнтів, бере участь в огляді пацієнтів, які потребують примусовому лікуванні, дає направлення на стаціонарне лікування, видає довідки на право носіння зброї, веде санітарно - освітню роботу.

Медична сестра наркокабінетів спільно з лікарем проводить прийом пацієнтів, виконує призначення лікаря, контролює явку пацієнтів на диспансерне спостереження, т. Е. актівно викликає неявившихся в призначений диспансерний день.

Стаціонарна служба наркологічного диспансеру - тут проходять курс лікування: пацієнти з важким абстинентного синдрому; з тривало некупирующаяся амбулаторними методами лікування випадком; з рецидивами захворювань алкоголізмом, наркоманією, токсикоманією. У всіх цих випадках обов'язкова згода пацієнта!

Виняток становить госпіталізація примусова тільки в разі небезпечних дій пацієнта по відношенню до себе або оточуючих! / Госпіталізація здійснюється згідно з інструкцією про невідкладної госпіталізації. /

Пристрій спеціалізованого наркологічного відділення має свої особливості: всі вікна відділення загратовані металевими гратами, всі двері мають спеціальні замки, ключ до яких має кожен співробітник; палати не мають дверей і пост медичної сестри знаходиться безпосередньо в кожній чоловічій і жіночій палатах; крім санітарної кімнати, кімнати медперсоналу, ординаторській процедурної є кімната проведення сеансів психотерапії, УРТ \ умовно-рефлекторної терапії /, лікувально-трудові майстерні.

Постова медична сестра веде журнал спостереження за пацієнтами в аспекті найменшої зміни психічного стану і поведінки пацієнтів.

Дача таблетованих і порошкоподібних ліків проводиться на посаді: пацієнт підходить до медсестри зі склянкою кип'яченої води для запивання ліків, медсестра кладе ліки йому в рот, пацієнт запиває, проковтує ліки, відкриває рот і висовує язик. / Медсестра повинна переконатися, що пацієнт проковтнув призначені йому ліки /.

У години відвідування родичів одна з чергових медсестер сидить при вході у відділення і ретельно перевіряє все, з чим приходять відвідувачі. / Це необхідно для виключення принесення в відділення алкоголю або наркотику! /, Якщо таке трапляється, то пацієнт може «напитися» і зірвати своє лікування. В цьому випадку вранці після «чп» на конференції доповідається ця ситуація і пацієнт в цей же день виписується з порушенням стаціонарного режиму.

Медичний персонал наркологічних відділень веде активну пропаганду здорового способу життя шляхом наочної агітації, бесід з пацієнтами, їх родинний-никами та друзями.

Lektsiopedia. org

Від 9 квітня 2010 р N 225ан

Порядококазанія наркологічної допомоги населенню Російської Федерації

Із змінами і доповненнями від:

15 березня 2011 р

ГАРАНТ:

Про порядки надання медичної допомоги населенню РФ см. Довідку

1. Цей Порядок регулює питання надання наркологічної допомоги населенню Російської Федерації в організаціях державної і муніципальної систем охорони здоров'я (далі - медичні організації).

2. Наркологічна допомога надається громадянам, які страждають відповідно до Міжнародної класифікації хвороб 10-го перегляду (МКБ-10) на психічні розлади і розладами поведінки, пов'язаними з вживанням психоактивних речовин (далі - наркологічні захворювання), а також патологічним потягом до азартних ігор:

Психічні і поведінкові розлади, викликані вживанням алкоголю (F 10.);

Психічні і поведінкові розлади, викликані вживанням опадів (F 11.);

Психічні і поведінкові розлади, викликані вживанням канабіноїдів (F 12.);

Психічні і поведінкові розлади, викликані вживанням седативних або снодійних засобів (F 13.);

Психічні і поведінкові розлади, викликані вживанням кокаїну (F 14.);

Психічні і поведінкові розлади, викликані вживанням інших стимуляторів (включаючи кофеїн) (F 15.);

Психічні і поведінкові розлади, викликані вживанням галюциногенів (F 16.);

Психічні і поведінкові розлади, викликані вживанням тютюну (F 17.);

Психічні і поведінкові розлади, викликані вживанням летких розчинників (F 18.);

Психічні і поведінкові розлади, викликані одночасним вживанням декількох наркотичних засобів і використанням інших психоактивних речовин (F 19.);

Патологічний потяг до азартних ігор (F 63.0).

3. Надання наркологічної допомоги виконується послідовно і включає два етапи:

Догоспітальний, здійснюваний в амбулаторних умовах лікарем - психіатром-наркологом наркологічного кабінету і наркологічного кабінету з обслуговування дитячого населення медичних організацій, що здійснюють свою діяльність відповідно до додатків NN 1, 2 до цього Порядку у взаємодії з лікарем-психотерапевтом, медичним психологом, фахівцем із соціальної роботі, соціальним працівником;

Стаціонарний, здійснюваний лікарями психіатрами-наркологами в наркологічних відділеннях медичних організацій, що здійснюють свою діяльність відповідно до додатка N 3-7 до цього Порядку.

4. Надання наркологічної допомоги хворим з наркологічні захворюваннями, а також патологічним потяг до азартних ігор, на догоспітальному та стаціонарному етапах включає медичну профілактику, консультування, обстеження, діагностику, лікування та медико-соціальну реабілітацію.

5. При виявленні у хворого з наркологічним захворюванням, а також з патологічним потягом до азартних ігор супутніх захворювань лікар-психіатр-нарколог направляє хворого на консультацію до фахівців відповідного медичного профілю з метою вироблення подальшої тактики його обстеження, лікування і реабілітації.

При наявності медичних показань для лікування супутніх захворювань хворий направляється до профільних медичних організацій. Наркологічна допомога хворим з супутніми захворюваннями виявляється лікарями-психіатрами-наркологами за місцем лікування супутнього захворювання або ж після проходження курсу лікування супутніх захворювань.

6. До станів, які вимагають надання швидкої та невідкладної медичної допомоги при наркологічних захворюваннях, відповідно до Міжнародної класифікації хвороб 10-го перегляду (МКБ-10) відносяться:

Сп'яніння важкого ступеня, викликане вживанням алкогольних напоїв або сурогатів алкоголю (Т 51.0 - Т 51.9; F 10.0 - F1 9.0);

Стан важкої абстиненції, зумовленої тривалим алкогольним запоєм або вживанням наркотичних засобів (F 10.3 - F 19.3).

7. Надання швидкої та невідкладної медичної допомоги пацієнтам з гострими захворюваннями і станами при наркологічних захворюваннях включає два етапи:

Догоспітальний, здійснюваний лікарськими і фельдшерськими виїзними бригадами;

Стаціонарний, здійснюваний у відділеннях (палатах) невідкладної наркологічної допомоги, в токсикологічних відділеннях, у відділеннях анестезіології та реанімації, відділеннях (палатах) інтенсивної терапії державних і муніципальних організацій, в яких виявляється цілодобова невідкладна наркологічна допомога.

8. Захист інтелектуальної власності (далі - СМП) хворим з гострими захворюваннями і станами при наркологічних захворюваннях виявляється станціями (підстанціями) швидкої медичної допомоги та відділеннями швидкої медичної допомоги при районних і центральних районних лікарнях.

9. На базі станцій (підстанцій) швидкої медичної допомоги та відділень швидкої медичної допомоги при районних і центральних районних лікарнях рекомендується організовувати спеціалізовані наркологічні бригади.

10. Бригада ШМД доставляє хворих у медичні організації, що мають в своєму складі відділення (палати) невідкладної наркологічної допомоги, в яких забезпечується цілодобова невідкладна наркологічна допомога.

11. При самостійному зверненні хворих з гострими захворюваннями і станами при наркологічних захворюваннях в наркологічний кабінет або наркологічний кабінет по обслуговуванню дитячого населення, лікар-психіатр-нарколог оцінює загальний стан хворого, його психічний статус, визначає необхідність додаткових лабораторних досліджень для уточнення діагнозу, надає невідкладну амбулаторну наркологічну медичну допомогу, і, при наявності медичних показань, направляє хворого в наркологічне відділення медичних організацій, в яких забезпечується цілодобова невідкладна наркологічна допомога.

12. Після курсу основного лікування хворим з наркологічні захворюваннями, а також з патологічним потягом до азартних ігор проводиться медико-соціальна реабілітація.

13. Медико-соціальна реабілітація здійснюється в центрах (відділеннях) медико-соціальної реабілітації, як в амбулаторних, так і в стаціонарних умовах, які здійснюють свою діяльність відповідно до додатка N 7 до цього Порядку.

14. Після завершення курсу медико-соціальної реабілітації в стаціонарних умовах хворим рекомендується продовжити її в амбулаторно-поліклінічних умовах.

15. Хворим з наркологічні захворюваннями, а також з патологічним потягом до азартних ігор, після проходження медико-соціальної реабілітації, а також хворим, які пройшли курс основного лікування і таким, що відмовився від проходження медико-соціальної реабілітації, рекомендується продовжити медичну динамічне спостереження в наркологічному кабінеті або наркологічному кабінеті з обслуговування дитячого населення до настання ремісії.

16. Організації, які надають наркологічну допомогу, здійснюють первинну, вторинну і третинну медичну профілактику наркологічних захворювань і патологічного потягу до азартних ігор

17. Первинна медична профілактика включає:

Інформування населення про вплив на здоров'я таких негативних чинників як вживання наркотиків, зловживання алкоголем, і іншими психоактивними речовинами, а також участь в азартних іграх, і можливості їх попередження;

Інформування громадян про негативний вплив на здоров'я жінок вживання алкоголю, наркотиків та інших психоактивних речовин в репродуктивний період, включаючи період вагітності, з метою попередження внутрішньоутробного ураження плода;

Медико-генетичне консультування, спрямоване на виявлення схильності до споживання психоактивних речовин;

Мотиваційний консультування дітей та підлітків, спрямоване на зміну дезадаптивних форм поведінки, а також на зниження ризику поширення парентеральних інфекцій (ВІЛ-інфекції, гепатити) у зв'язку з вживанням психоактивних речовин, і, при наявності медичних показань, проведення специфічного медикаментозного лікування;

Сімейне консультування, включаючи навчання батьків оздоровчої системі виховання дитини;

Раннє виявлення осіб, які входять до груп ризику: вживають алкоголь, наркотичні та інші психоактивні речовини, що беруть участь в азартних іграх, а також хворих з наркологічні захворюваннями і патологічним потягом до азартних ігор.

18. Вторинна медична профілактика включає:

Інформування громадян про систему наркологічної допомоги та медико-соціальної реабілітації при наркологічних захворюваннях і патологічному потязі до азартних ігор;

Формування у громадян мотивації до звернення за наркологічної медичною допомогою і медико-соціальною реабілітацією;

Попередження формування захворювання у осіб, які мають епізоди зловживання алкоголем, наркотиками та іншими психоактивними речовинами;

Попередження формування захворювання у осіб, що входять до групи ризику: вживають алкоголь, наркотичні та інші психоактивні речовини із згубними наслідками, а також беруть участь в азартних іграх.

19. Третинна медична профілактика включає:

Попередження подальшого зловживання алкоголем, наркотиками та іншими психоактивними речовинами;

Зменшення шкоди від вживання алкоголю, наркотиків та інших психоактивних речовин;

Надання наркологічної допомоги;

Запобігання зривів і рецидивів захворювань у хворих, які припинили вживання алкоголю, наркотиків та інших психоактивних речовин, а також припинили участь в азартних іграх;

Здійснення медико-соціальної реабілітації.

20. У разі якщо проведення медичних маніпуляцій, пов'язаних з наданням наркологічної допомоги, може спричинити виникнення больових відчуттів у пацієнта, такі маніпуляції повинні проводитися з знеболенням.

Інформація про зміни:

Наказом Міністерства охорони здоров'я Росії від 15 березня 2011 N 200Н в нумераційний заголовок цього додатка внесені зміни

Base. garant. ru

Ротару :В 70 лет выгляжу на 45 благодаря простой методике...
Почему все аптеки молчат? Грибок ногтя боится как огня дешевого...
Алкоголику вместо кодирования подсыпьте незаметно 3-4 капли обычной…
Соломія Вітвіцька: живіт втягнувся за добу, вийшло 22 кг жиру! Їла це ...
Заросли папиллом на шее и в подмышках - признак наличия у вас...

Вернуться назад